feedback

Joanna Budzis (Olimpijka, Medalistka Mistrzostw Europy, Rekordzistka i Mistrzyni Polski, absolwentka Psychologii Uniwersytetu w Pittsburghu), STREAMLINE Leadership Academy:

 FEEDBACK- narzędzie mocy 

Pozytywna i negatywna informacja zwrotna to podstawa do rozwoju umiejętności. To jak formułujemy taką informację jest niezwykle ważne, niezależnie czy mówimy o pracy trenerów, zawodników, czy rodziców zaangażowanych w rozwój kariery swoich dzieci. Pozycja trenera jest jednak najbardziej wpływowa, gdyż jest on odpowiedzialny za tworzenie odpowiedniego klimatu w drużynie, którą prowadzi. 

W zależności od priorytetów jakie trener ustala w swojej pracy, możemy wyróżnić dwa rodzaje przywództwa. W pierwszym przypadku koncentracja spoczywa na zadaniu i mistrzowskim opanowaniu umiejętności, w drugim na zajmowanych miejscach i porównywaniu się względem innych, w tym do kolegów i koleżanek z drużyny.Poprzez odpowiednią komunikacje trener ma bezpośredni wpływ na to co staje się celem dla samego zawodnika- doskonalenie umiejętności i polepszanie własnych standardów, czy definiowanie sukcesu w oparciu o zajmowane miejsca i rezultaty względem innych zawodników. Nie trudno jest przewidzieć jakie skutki może to mieć na poczucie kompetencji, pewność siebie i motywację samego zawodnika. 

Trener, który tworzy w grupie klimat motywacyjny oparty na wynikach i ego zawodnika, jednocześnie przyczynia się do powstania niezdrowej rywalizacji pomiędzy zawodnikami tej samej drużyny. Porównując zawodników do siebie, publicznie zaznaczając kto jest lepszy, mobilizuje zawodników (szczególnie najmłodszych) do rywalizacji o względy trenera, prestiż, i przyczynia się do budowania motywacji zewnętrznej zawodnika, oczywiście kosztem ich wewnętrznej motywacji i satysfakcji z uzyskiwania postępów w tym co robią. Zawodnicy, którzy uzyskują feedback w oparciu o porównania do innych, a nie swoich własnych standardów, konsekwentnie postrzegają sukces i poczucie wartości w kategoriach wygrana/przegrana i lepszy/gorszy. W takim przypadku często nie widzą oni możliwości poprawy rezultatów, nie wiedzą jak to zmienić. Kwestia braku kontroli nad swoimi występami negatywnie odbija się na ich pewności siebie i szybko tracą motywację. 

Z drugiej strony widzimy trenerów, którzy koncentrują swój feedback na indywidualnych standardach zawodnika. Powszechnie znana orientacja zadaniowa motywuje zawodników do poprawy własnych umiejętności i osiąganiu mistrzowskiego wykonania danego zadania. Rozwój umiejętności i monitorowanie postępów względem własnych osiągnięć daje poczucie kontroli, zawodnicy są świadomi, że ich praca i wysiłek przekłada się na progres, wynik i sukces. Nie poddają się. Wszystkie czynniki są zależne od nich samych, a zarówno sukces jak i porażka to kolejny test. Wiedzą też, że popełniane błędy i niepowodzenia dają im możliwość poprawy rezultatów w dalszym etapie. 

Do tego wszystkiego jest jednak potrzebny dodatkowy czas na wyznaczenie indywidualnych standardów, monitorowanie progresu i udzielanie feedbacku. Jak możemy to uczynić częścią programu treningowego? Jak możemy zaangażować w ten plan samych rodziców? Jakie macie pomysły? 

I najważniejsze- na czym Wy się koncentrujecie, jako trenerzy, rodzice, i zawodnicy?

Pozdrawiam, 
Joanna Budzis 

Inne artykuły Joanny Budzis znajdziesz tutaj:

– Wizualizacja
 Komunikacja, motywacja i pewność siebie
 Formułowanie celów
 Satysfakcja i radość
 Pogadaj ze sobą!
– 
Everything is under control!– Poradzić sobie ze stresem – rytuał
– Formułowanie nawyków
– Pewność siebie
Pewność siebie i efekt drużyny

Wypowiedz się:

O autorze

Powiązane wpisy

Shares
Share This