United We Stand
  • Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Klaudia Naziębło- tych Pań nikomu przedstawiać nie trzeba. Podczas głó ...

    Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Klaudia Naziębło- tych Pań nikomu przedstawiać nie trzeba. Podczas głównych Mistrzostw Polski Seniorów w Lublinie, wspólnie z Kornelią Fiedkiewicz, która właśnie doł ...

    Czytaj więcej